-Katalogu i arkivit: Topografik, alfabetik, kronologjik
-Katalogu i gjuhës së huaj i brendshëm,( topografik), i jashtëm alfabetik dhe sistematik.
-Katalogu i gjuhës shqipe topografik, alfabetik i brendshëm, alfabetik i jashtëm, sistematik i brendshëm, sistematik i jashtëm.
-Katalogu i periodikut shqip dhe të huaj, topografik i brendshëm.
-Katalogu alfabetik, fonotekë.
-Katalogu i Albanologjisë dhe shqipes së vjetër topografik, alfabetik, sistematik.
-Biblioteka e fëmijëve: katalogë topografik , alfabetik, sistematik.