Organizimi i brendshëm i bibliotekës përcaktohet në rregulloren e miratuar nga drejtuesi i saj.
a. Biblioteka qendrore që në ditën e parë të hapjes së saj është vendosur në një ndërtesë dykatëshe në qendër të qytetit.

Në katin e parë:
• Sektori i Pasurimit, Klasifikimit, Katalogimit të librit dhe Periodikut Shqip

• Financa

Në katine dytë:
• Salla e leximit

• Sektori i huazimit të librit dhe Periodikut Shqip.

• Sektori i Albanologjisë dhe muzikologjisë

• Libërlidhja

b. Biblioteka Britanike dhe ajo e fëmijëve janë vendosur në katin e tretë të Mauzoleumit të Dëshmorëve të Kombit (Durrës)